/ Juli 13, 2018

Beginn des Sommersemesters 01.04.2018

Beginn der Lehrveranstaltungen 09.04.2018

Ende der Lehrveranstaltungen 13.07.2018

Ende des Sommersemesters 30.09.2018